เครื่องร่อนปุ๋ย

เครื่องร่อนปุ๋ย คืออะไร เป็นแบบไหน ทำไมต้องใช้

เครื่องร่อนปุ๋ยเป็นเครื่องจักรที่นำเอานวัตกรรมทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการร่อนกรอง ปุ๋ยเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม เรียกได้ว่าเป็นสินค้าทางการเกษตรที่มีความจำเป็นอย่างมาก ช่วยให้ผลผลิตเจริญเติบโต งอกงาม สมบูรณ์ แต่ในกระบวนการผลิตปุ๋ยต้องมีวัตถุดิบหลายอย่างเช่น ยูเรีย ฟอสเฟต คอปเปอร์ซัลเฟต ฯลฯ วัตถุดิบเหล่านี้ต้องอาศัยกระบวนการเตรียมวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการกรอง การแยก การร่อนและการบด เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีขนาดเล็กเท่ากัน ทำให้เนื้อปุ๋ยเกาะตัวกัน มีความสม่ำเสมอ ในขั้นตอนการอัดเม็ดหรืออัดแท่ง กระบวนการบด การกรอง การคัดแยกและการร่อน นอกจากจะทำให้ปุ๋ยเกาะตัวกัน มีความสม่ำเสมอในขั้นตอนการอัดเม็ดหรืออัดแท่งแล้ว ยังทำให้ปุ๋ยเม็ดสวยและมีธาตุอาหารครบถ้วน รวมถึงทำให้การย่อยสลายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปุ๋ย จึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการคัดแยกวัตถุดิบต่างๆ โดยการพึ่งพาเครื่องจักรที่มีคุณภาพอย่างเช่น เครื่องร่อนปุ๋ย เครื่องแยกปุ๋ย เครื่องคัดขนาดปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงระดับโลก เครื่องร่อนปุ๋ย เครื่องแยกเม็ดปุ๋ย เครื่องคัดขนาดปุ๋ย ช่วยคัดแยกสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนในวัตถุดิบ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง สมบูรณ์ ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด เตรียมความพร้อมวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการอัดเม็ดหรืออัดแท่งอีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาที่เสียไปในกระบวนการคัดแยก การร่อน การกองวัตถุดิบ ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์สำหรับแยกเม็ดปุ๋ยที่เราอยากแนะนำ เครื่องแยกขนาดระบบสั่น SIVTEK VIBRO SEPARATOR เป็นเครื่องร่อนปุ๋ยหรืออุปกรณ์ในการร่อนกรองที่ยอดเยี่ยมและดีที่สุดใช้สำหรับการขจัดฝุ่น กรอง คัดขนาด ขัด และแยกขนาดวัตถุดิบได้ด้วย ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ […]