ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ในการทำประกันรถยนต์นั้นสิ่งที่ผู้เอาประกันต้องพิจารณาในการเลือกซื้อมีหลากหลายปัจจัยด้วยกันเพื่อให้ได้ประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มค่ากับจำนวนเงินที่จ่ายไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และหนึ่งในประกันรถยนต์ที่เชื่อว่าหลาย ๆ คนรวมถึงมือใหม่ในการซื้อรถต้องเลือกใช้มากที่สุดคือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ซึ่งในการพิจารณาเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นั้นก็มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา โดยในวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ว่าต้องพิจารณาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ประกันที่คุ้มค่ามากที่สุด 

ปัจจัยในการพิจารณาเลือกซื้อประกันภัยชั้น  

  • ความคุ้มครอง โดยในการเลือกซื้อประกันทุกประเภทรวมถึงประกันชั้น 1 นั้นสิ่งแรกที่ควรพิจารณาคือความคุ้มครอง ผู้เอาประกันต้องตรวจสอบดูความคุ้มครองที่จะได้รับก่อนทำการเลือกซื้อเสมอ เพราะประกันบางที่อาจจะคุ้มครองให้ทั้งหมด แต่บางที่ก็อาจจะคุ้มครองเฉพาะจุดหรือเฉพาะบางเคสเท่านั้น อันนี้ต้องดูดี ๆ ก่อนซื้อ 
  • ราคาเบี้ยประกัน เมื่อพิจารณาจากความคุ้มครองแล้วก็มาดูราคาเบี้ยประกันภัยว่าราคาเบี้ยสอดคล้องหรือเหมาะสมกับการคุ้มครองหรือไม่ ซึ่งบางที่หากเราต่อประกันชั้น 1 ราคาเบี้ยอาจมีการปรับขึ้นหรือปรับลงแล้วแต่การเคลมของเราในปีก่อนหน้า ซึ่งต้องนี้ต้องดูให้ดีด้วยเช่นกัน เพราะโดยปกติแล้วหากไม่มีการเคลมเกิดขึ้นในการต่อประกันปีถัดไปบริษัทประกันจะทำการปรับลดค่าเบี้ยประกันให้กับเรา  
  • บริษัทประกัน ปัจจัยนี้ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้ข้ออื่น ๆ เพราะในการเลือกซื้อประกันทุกครั้งเราต้องพิจารณาเลือกบริษัทที่รับประกันภัยที่มีคุณภาพและมีการบริการที่ดี รวดเร็วตอบโจทย์ผู้ใช้งาน เพราะในการซื้อประกันนั้นไม่ได้ซื้อแล้วจบเลย หากเกิดเหตุที่ต้องเคลมประกันเราต้องติดต่อกับทางบริษัทประกันเพื่อให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ตกลงกันไป ซึ่งหากเลือกบริษัทไม่ดีอาจจะทำให้เราล่าช้าหรือไม่คุ้มครองตามที่ตกลงได้ 
  • สถานที่ซ่อมรถ ในการซ่อมรถมีทั้งการซ่อมอู่และซ่อมห้างซึ่งความมั่นใจและประสิทธิภาพในการซ่อมทั้ง 2 ที่ย่อมแตกต่างกันแน่นอนว่าการซ่อมห้างจะมีราคาที่สูงกว่าแต่คุณภาพที่ได้ก็ดีกว่าเช่นกัน 

จากปัจจัยที่กล่าวเบื้องต้นทุกท่านสามารถนำไปเป็นข้อพิจารณาก่อนทำการเลือกซื้อประกันชั้น 1 ได้ซึ่งในการซื้อประกันนั้นเราต้องเลือกราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดให้กับเรา